Wszystko o ptakach

01. Kilka słów o ptakach, które żyją w morzach i oceanach
Naturalnym środowiskiem życia ptaków morskich są morza i oceany. Uważa się, że ptaki morskie stanowią fenomen w świecie przyrody. Ptaki te zamieszkują specyficzny pod wieloma względami obszar i przez to musiały wytworzyć wiele przystosować, które umożliwiają im życie w takim właśnie środowisku. Im dalej oddalamy się od równika tym liczba spotykanych gatunków ptaków morskich wzrasta. Najwięcej spotkamy ich w okolicach podbiegunowych. Regułę tą można bardzo prosto wyjaśnić. Wody położone w strefie okołobiegunowej pełne są pożywienia czyli ryb i morskich kręgowców w dużo większym stopniu niż wody, które znajdziemy w strefie tropikalnej.


Wśród gatunków ptaków morskich, które są najlepiej przystosowane do życia w takich a nie innych warunkach są rurkonose. Do rzędu tego zalicza się blisko osiemdziesiąt pięć gatunków ptaków. Wśród tych ptaków wyróżnia się cztery rodziny, do których należą albatrosy, burzykowate, nawałniki i nurce. Ptaki te wyróżniają się spośród innych rurkowatymi nozdrzami, które można dostrzec na górnej części dzioba. To właśnie od tej wyjątkowej cechy pochodzi nazwa tej grupy zwierząt. Ptaki te jako jedyne mają doskonale rozwinięty zmysł węchu. Uważa się, że wykorzystywany on jest to lokalizowania pokarmu. Wśród ptaków należących do rurkonosych znajdziemy wiele różnych gatunków. Ptaki te znacznie różnią się między sobą między innymi wielkością. I tak petrele osiągają długość od mniej więcej dwudziestu ośmiu do stu centymetrów, albatrosy osiągają maksymalnie sto trzydzieści pięć centymetrów, zaś nawałniki oraz nurce osiągają niewielkie rozmiary, które mieszczą się w granicy między czternastoma a dwudziestoma pięcioma centymetrami. Ptaki należące do rzędu rurkonosych mają pióra w kolorze białym, czarnym lub ciemnobrązowym. Dzioby tych ptaków są na ogół lekko spłaszczone z boku. Na końcu znajduje się zaś haczykowate zakończenie. Ptaki te cechują się także bardzo silnymi skrzydłami, które umożliwiają im długotrwały lot w poszukiwaniu pokarmu. Ptaki te do perfekcji opanowały umiejętność wykorzystywania prądów powietrza. Dzięki temu w trakcie długich lotów nie męczą się tak bardzo.


Wadą tych ptaków są bez wątpienia bardzo słabe nogi, które nie mogą udźwignąć bardzo ciężkiego ciała tych ptaków. Przez to ptaki te ślizgają się na brzuchu, nie zaobserwujemy u nich tradycyjnego chodzenia. Pożywienie tych ptaków stanowi zooplankton, ryby oraz głowonogi. Ptaki te upodobały sobie także porty gdzie wytrwale czekają na wyrzucane przez pracowników resztki pochodzące z ryb. Na lądzie możemy te ptaki spotkać właściwie tylko w okresie rozrodczym. To właśnie wtedy rurkonose zakładają gniazda, które na ogół zlokalizowane są w trudno dostępnych miejscach. Na terenie Polski ptaki są spotykane są bardzo rzadko.


02. Kilka słów o ptakach drapieżnych, które budzą podziw i uznanie
Mówiąc o ptakach nie sposób nie wspomnieć o ptakach drapieżnych, które budzą podziw a często i lekki strach czy przerażenie. Większość ornitologów jest zgodna co do tego, że ptaki drapieżne dzieli się na sześć rodzin. Wskazują więc na sokołowate, jastrzębiowate, sekretarze, rybołowy, kondory i sępy. Kondory i sępy przez wielu zaliczane są do jednej grupy. Przez bardzo długi czas funkcjonował wśród ornitologów podział ptaków drapieżnych na te, które egzystują nocą oraz na te, których egzystencja odbywa się w ciągu dnia. Mimo wielkiej różnorodności ptaków drapieżnych można wskazać kilka wspólnych cech, które obecne są u wszystkich zaliczanych do tej wielkiej rodziny. Tymi wspólnymi cechami są bardzo silne, mocne i charakterystycznie zakrzywione dzioby oraz niezwykle silne szpony, które także są znakiem rozpoznawczym ptaków drapieżnych. To właśnie szpony służą większości tych ptaków do uśmiercania swoich ofiar.


Silne dzioby wykorzystywane są natomiast do odrywania kawałków nieżywej ofiary. Niektóre z drapieżników potrafią sprytnym, niezwykle silnym uderzeniem dzioba dobić ofiarę, która okazuje jeszcze resztki i życia i utrudnia tym pożywienie się. Ptaki drapieżne znacznie różnią się między sobą. Większości z nas drapieżniki kojarzą się z wielkimi ptaszyskami i nawet przez myśl nie przechodzi nam, że wśród tej rodziny można znaleźć maleństwa, które ważą jedynie kilkadziesiąt gram. ptaki drapieżne mają także wiele dodatkowych atutów, które ułatwiają im zdobywanie pożywienia. I tak na przykład te, które zalicza się do jastrzębiowatych mogą pochwalić się doskonałym wzrokiem. Kondory cechują się niezwykle czułym węchem, który pozwala im na zlokalizowanie padłego zwierzęcia, które ukryte jest pod drzewami, gałęziami czy innymi głazami. Mówiąc o ptakach drapieżnych koniecznie trzeba wspomnieć o orłach, które uważane są za króla ptaków. Największym ptakiem tej grupy jest orzeł bielik, którego można spotkać także w Polsce. Ptak ten od dłuższego czasu zagrożony jest wyginięciem. W celu ochrony został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Ginących Kręgowców.


Ptaki te osiągają ogromne rozmiary. Samica waży na ogół mniej więcej pięć kilogramów, zaś rozpiętość skrzydeł może wynosić nawet dwa i pół metra. Bieliki żywią się na ogół rybami, ptakami wodnymi (głównie polują na kaczki) oraz ssakami niewielkich rozmiarów (głównie myszy, szczury itp.). Ptaki te potrafią skutecznie odebrać także upolowaną zwierzynę innym ptakom. Wśród ornitologów można spotkać się także z opinią, że bielik potrafi odebrać rybę nawet wydrze. Gniazda, które budują bieliki są bardzo duże. Rozmiarami przypominają te gniazda, które budują bociany. Gniazda lokalizują na ogół na wysokich drzewach lub skałach. Czasem zdarza się, że zakładają je na ziemi.


03. Kaczki, gęsi i łabędzie jako najbardziej znane w Polsce ptaki
Mówiąc o ptakach wodnych nie sposób nie wspomnieć o tych, które w Polsce wydają się być najbardziej znane i popularne. Mowa oczywiście o kaczkach, gęsiach i łabędziach, które często można spotkać w naszych parkach, w których można spotkać niewielki staw. Wymienione ptaki zalicza się do rzędu blaszkodziobych. Od razu można się domyśleć, że tym co odróżnia te ptaki od pozostałych ptaków wodnych jest wygląd dzioba. Dzioby tej grupy kończą się niewielką wypukłością, która na końcu przechodzi w tak zwany haczyk, który jest płaski i zagięty do dołu. Na dziobie możemy dostrzec pofałdowaną skórę, która pokrywa brzeg dzioba i układa się w tak zwane listy. To właśnie od tej cechy ptaki te wzięły swoją nazwę.


Kaczki tworzą podrodzinę kaczek, zaś gęsie i łabędzie zaliczane są do jednej rodziny, którą określa się mianem gęsi. Pokarmem tej grupy ptaków wodnych jest plankton. Jest to więc pokarm bardzo drobny. Odnajdywanie pokarmu takich niewielkich rozmiarów umożliwia tym ptakom dziób, który jest bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju dotyk. W skórze, która pokrywa dziób odnajdziemy wiele zakończeń nerwowych, które sprawiają, że dziób blaszkodziobych tak łatwo reaguje na bodźce dotykowe. Kiedy ptak znajdzie pokarm rozchyla dziób i przy pomocy języka, który również jest bardzo wrażliwy na bodźce dotykowe niejako zasysa pokarm do środka. Blaszki, które znajdują się na brzegu dzioba działają jak sitko – dzięki nim pokarm, który trafia do żołądka jest oddzielony od wody. Ptaki z omawianej grupy doskonale pływają. Ich charakterystyczne nogi działają jak wiosła w rękach najsprawniejszego wioślarza. Pióra, którymi pokryte jest ciało tych ptaków umożliwiają zatrzymywanie przy samym ciele grubej warstwy powietrza. Dzięki temu ciężar właściwy ptaka jest zmniejszany, co przekłada się na swobodne unoszenie się po powierzchni wody. Ciekawostką jest fakt, że ptaki te nawet po śmierci nie toną. Pod powierzchnią wody znajdzie się wtedy jedynie głowa, która pokryta jest piórami innego rodzaju. Pióra pełnią także funkcję termoizolacyjną. Dzięki nim ptaki nie marzną.


Pióra izolują także przed wodą. Skóra tych ptaków pozostaje całkowicie sucha mimo tego, że w wodzie spędzają naprawdę bardzo dużo czasu. Ptaki te są doskonałymi pływakami, ale właściwie wcale nie potrafią nurkować. Gęsi i kaczki są jeszcze w stanie to zrobić wykorzystując do tego siłę swoich nóg. Jednak żaden łabędź nie zanurkuje nawet na chwilę. Dużo czasu zajmuje opisywanej grupie ptaków natłuszczanie swoich piór. Tłuszcz używany do tego celu produkowany jest przez gruczoł kuprowy. Młode początkowo natłuszczają się ocierając się o samicę. Do wody mogą natomiast wejść dopiero wtedy kiedy ich własne ciało zaczyna produkować tłuszcz.


04. Sowy jako ptaki, które od wielu lat są symbolem mądrości
Mówiąc o ptakach nie sposób nie wspomnieć o tych, które wielu z nas utożsamia z mądrością. Mowa oczywiście o sowach, które od lat uważane są za symbol mądrości życiowej. Sowy bardzo długo były przez ornitologów zaliczane do ptaków drapieżnych dziennych. Uważano, że tym co je odróżnia jest tylko inna pora aktywności. Kiedy jednak zaczęto bliżej przyglądać się sowom okazało się, że od drapieżników dziennych odróżnia je znacznie więcej.


Na podstawie tej obserwacji postanowiono sowy zakwalifikować do odrębnego rzędu, który nazwano Strigiformes. Sowy są ptakami drapieżnymi. Tak jak wszystkie inne latające drapieżniki sowy muszą więc być bardzo szybkie, zwinne i sprytne aby upolować jakąś zdobycz. Jeśli im się to nie uda pozostaną głodne. Zdobycie pokarmu utrudnia fakt, że sowy żywią się zwierzętami, które na ogół są bardzo trudne do złapania. Są to wszelkiego rodzaju zwierzęta, które cechują się szybkością, zwinnością, ruchliwością. Do tego bardzo chętnie ukrywają się w różnych norach czy jamach. Sowy są jednak doskonale przystosowane do polowania na takie zwinne zwierzęta. Umożliwia im to doskonale rozwinięty zmysł wzroku oraz słuchu. Sowy mają olbrzymie oczy, które jednak są całkowicie nieruchome. Nie oznacza to jednak, że sowa może patrzeć tylko przed siebie. Jeśli chce zobaczyć co dzieje się z boku okręca szyję, która jest ruchoma w ogromnym zakresie. Osobom, które nie widziały sowy jest aż bardzo trudno wyobrazić sobie jak mocno sowa może skręcić szyję. W oczach sowy znajdziemy także ogromną ilość czopków i pręcików. Dzięki takiemu wybiegowi natury sowy widzą niezwykle ostro, wyraźnie i dokładnie. Obraz, który postrzegają jest także dużo większy niż w rzeczywistości. Warto jednak dodać, że w całkowitej ciemności sowy nie widzą zupełnie nic. Aby mogło coś dostrzec potrzebują chociażby minimalnego strumienia światła. Wzrok sowy jest jednak tak zaprogramowany, że umożliwia sowie wypatrzenie zdobyczy z niewyobrażenie dalekiej odległości.


Sowa nie może jednak zobaczyć ofiary, którą trzyma w szponach. Jednak dzioby sów wyposażone są w specjalnej szczecinki, które pozwalają niejako zbadać ofiarę. Sowa po prostu przesuwa dziobem po upolowanym zwierzęciu i w ten sposób orientuje się co trzyma w dziobie i gdzie musi to ugryźć. W ciągu dnia sowa widzi jednak o wiele lepiej niż człowiek. Sowy można podzielić na gatunki, które polują nocą oraz na te, które polują głównie w ciągu dnia. W przypadku tych sów, które pokarm zdobywają w nocy ogromną rolę odgrywa słuch, który jest u sów niesamowicie rozwinięty. To właśnie słuch pozwala wtedy sobie zlokalizować ofiarę i skutecznie ją zaatakować. Sowy potrafią także bardzo cicho się poruszać. Dzięki temu ofiara często nie orientuje się, że coś właśnie na nią poluje.


05. Papugi jako przedstawiciele najbardziej kolorowo ubarwionych ptaków na całym świecie
Mówiąc o ptakach koniecznie trzeba wspomnieć o grupie bodajże najbardziej kolorowych ptaków jakimi są papugi. Tym, co odróżnia papugi od pozostałych ptaków jest bez wątpienia bardzo charakterystyczny dziób. Dzioby papug są bardzo silne i mocne. Zagięte są w sposób charakterystyczny w dół. Nogi papug są bardzo krótkie. Można z powodzeniem powiedzieć, że są nieproporcjonalne do reszty ciała papugi. Papugi swoich nóg nie używają jednak do przemieszczania się po ziemi. Papugi nogi wykorzystują do wspinania się po drzewach. Papugi to bardzo zróżnicowania grupa. W skład rzędu papugi wchodzi ponad trzysta różnych gatunków, które różnią się między sobą rodzajem upierzenia oraz wielkością.


Upierzenie papug jest bardzo rozmaite. Ornitolodzy przyjmują, że najczęściej mają one kolor zielonkawy. Możemy jednak spotkać także takie, które z powodzeniem można określić jako tęczowe. Papugi pióra zmieniają przez cały rok. Nie można wskazać żadnej określonej pory roku, podczas której pierzą się papugi. Cechą, która odróżnia papugi od innych gatunków ptaków są pióra pudrowe. Funkcją tych piór jest produkcja rogowego proszku, który jest niezwykle delikatny. Jego funkcją jest nadawanie piórom połysku. Dzięki obecności rogowego proszku pióra papugi są także odporne na wilgoć. Papugi z powodzeniem można określić jako ptaki długowieczne. Wiele z nich może dożyć nawet kilkudziesięciu lat. Papugi to nie tylko ptaki bajecznie kolorowe. Obdarzone zostały przez naturę także niesamowitym wzrokiem, który w ciągu sekundy wyodrębnia aż sto pięćdziesiąt obrazów. Jest to znacznie więcej niż w przypadku człowieka. Ornitolodzy są zgodni także co do tego, że papugi potrafią odróżniać kolory. Mówiąc o papugach koniecznie trzeba wspomnieć o największej z nich. Jest to ara hiacyntowa. Nazwę zawdzięcza swojego pięknego, niebieskiemu kolorowi. Papuga ta dorasta nawet do stu centymetrów długości. Spotkać ją możemy w Brazylii, Boliwii, Paragwaju. Najczęściej bytuje nad brzegami rzek, które jednak pokryte są lasem. Chętnie osiedla się także w palmowych zaroślach. Na uwagę zasługuje fakt, że ary hiacyntowe zawsze żyją w parach, nie spotkamy papugi tego gatunki latającej w samotności. Pokarmem ary hiacyntowej są owoce palmowych drzew oraz różnego rodzaju orzechy.


Najbardziej znaną papugą zdaje się jednak być ara żółtoskrzydła, którą spotkamy w Meksyku, Ameryce Środkowej oraz Amazonii. Papuga tego gatunku nie ma problemów z przystosowaniem się do życia w różnych warunkach. Dzięki temu zasięg jej występowania jest zdecydowanie większy niż ary hiacyntowej. Najchętniej osiedla się jednak w nizinnych lasach. Wybiera też tereny, które nie są położone wyżej niż czterysta metrów nad poziomem morza. Papugi te wyróżniają się bardzo kolorowych upierzeniem.


06. Ptaki to nie tylko zwierzęta latające, ale także ptaki nieloty
Ptaki to nie tylko zwierzęta latające. Można wśród ptaków wskazać także takie, które określane są jako nieloty. Zaliczają się do nich między innymi pingwiny. Pingwiny są ptakami, które natura doskonale przystosowała do życia w chłodnych wodach. Pingwiny żyją wyłącznie na półkuli południowej kuli ziemskiej. Najliczniej występują na Antarktydzie oraz w okolicznych wyspach. Równik można określić jako granicę, której pingwiny nie przekroczą nigdy. Półkula północna jest dla pingwinów strefą, której nie znają i nigdy nie poznają. Największe zagęszczenie pingwinów spotkamy między 45 a 55 stopniem szerokości geograficznej południowej.


Są to rejony Nowej Zelandii. Na chwilę obecną wskazać można osiemnaście gatunków pingwinów. Gatunkową cechą pingwinów są doskonałe umiejętności pływania i nurkowania. Niektórzy badacze dorównują umiejętności pływackie pingwinów do tych, którymi mogą pochwalić się delfiny oraz foki. Wydaje się jednak, że pingwiny nie pływają zbyt szybko, a głębokość nurkowania pozostawia wiele do życzenia. Prędkość osiągana podczas pływania waha się od 8 do 12 kilometrów na godzinę. Jeśli jednak grozi im niebezpieczeństwo w postaci orki czy lwa morskiego potrafią płynąć z prędkością aż do 25 kilometrów na godzinę. Pingwinem, który nurkuje najgłębiej jest pingwin cesarski. Potrafi zanurkować aż na głębokość 534 metrów, najczęściej schodzi jednak na głębokość nie większą niż 200 metrów. Większość gatunków nurkuje jednak nie głębiej niż na 20 metrów. Taka głębokość jest optymalna jeśli idzie o poszukiwanie pokarmu. Uważa się, że pingwiny są ptakami, które najlepiej przystosowane są do życia w środowisku wodnym. Ornitolodzy zajmujący się badaniami nad pingwinami podają, że niektóre gatunki ponad połowę swojego życia spędzają w wodzie. Skrzydła u pingwinów są niezwykle mocno spłaszczone i zredukowane. W efekcie przypominają raczej płetwy niż prawdziwe skrzydła. Pióra, którymi pokryte jest ciało pingwinów przypominają łuski. Do sterowania podczas pływania wykorzystują bardzo krótki ogon, który pokryty jest bardzo krótkimi piórami. Nogi pingwinów są bardzo krótkie i niezwykle grube. Na lądzie pingwiny mogą poruszać się bardzo wolno.


Prędkość, którą mogą osiągnąć na lądzie nie przekracza dwóch kilometrów na godzinę. Pingwiny cechują się bardzo charakterystycznym umaszczeniem. Uwagę przykuwa ich biały brzuch. Grzbiet jest natomiast czarny. Taki sposób ubarwienia sprawia, że pingwiny porównywane są do fraków. Tymczasem okazuje się, że takie ubarwienie jest po prostu niezwykle przystosowawcze. Dzięki takim kolorom pingwiny w wodzie są niemalże niewidoczne dla innych zwierząt. Dzięki temu drapieżniki bardzo często je omijają. Pingwiny cechują się także doskonałym przystosowaniem do niskiej temperatury.

07. Kiwi jako przykład najbardziej niesamowitego i nietypowego żyjącego współcześnie ptaka
Jednym z bardziej nietypowych, niesamowitych ptaków jest kiwi. Ptaki te możemy spotkać wyłącznie na terenie Nowej Zelandii. Kiwi jest obecnie przedstawicielem najstarszej grupy ptaków, które żyją na terenach Nowej Zelandii. Kiwi pochodzi z tej samej linii rozwojowej, co strusie, nandu oraz kazuary. Kiwi zalicza się do podgromady paleognatycznych. Cechą charakterystyczną wszystkich ptaków, które wchodzą do tej podgromady jest płaski mostek, który pozbawiony jest tak zwanego grzebienia.


Grzebień jest miejscem, w którym przyczepiają się mięśnie skrzydeł. W przypadku ptaków nielatających do jakich zalicza się właśnie kiwi mięśnie te uległy tak silnemu zanikowi, że mostek stał się zupełnie zbędny. Kiwi są ptakami o bardzo niewielkich rozmiarach. Długość ciała tego niesamowitego ptaka może wahać się od 35 do 65 centymetrów. Długość ta uzależniona jest od gatunku. Samice są niewiele większe od samców. Także ciężar ciała samic jest większy niż samców. Waga, którą osiągają ptaki kiwi także uzależniona jest od gatunku. Kiwi cechują się główką niewielkich rozmiarów, która umieszczona jest na stosunkowo długiej, ale bardzo mocnej i silnej szyi. Tułów ptaków kiwi jest bardzo krępy. Ptaki kiwi nie mają także ogona. Skrzydła u kiwi są w stanie szczątkowym. Ich długość wynosi około pięciu centymetrów. Są one bardzo dobrze schowane wśród piór, które pokrywają ciało kiwi. Skrzydeł tych u kiwi w ogóle nie dostrzeżemy. Ciało kiwi pokryte jest piórami, które można określić jako kosmate. Pióra te bardziej przypominają sierść niż tradycyjne pióra. Kiwi jest ptakiem, który potrafi gromadzić ogromne zapasy tłuszczu. Zapasy te mają szczególne znaczenie dla samic w okresie składania jaj. W przypadku samców pokłady tłuszczu przydają się w okresie wysiadywania jaj. Ptaki kiwi można określić jako typowych monogamistów. Całe życie spędzają z jednym partnerem. Kiwi żyją w parach. Stale zajmują to samo terytorium, które nie przekraczają. Powierzchnia terenu, na którym żyją kiwi zależy od ilości pokarmu, który jest dostępny.


Wśród ptaków kiwi można wskazać obecnie trzy żyjące gatunki: kiwi brunatne, kiwi małe oraz kiwi Mantella. Gatunki te różnią się między sobą ubarwieniem, osiągany rozmiarami oraz wielkością zajmowanego przez siebie terytorium. Kiwi brunatny ma ciemnoszare pióra, na których spotkamy brunatne kreski. Kiwi mały ma pióra w kolorze szarym z lekko żółtym odcieniem. Na piórach tych dojrzymy prążki w kolorze ziemistym lub brązowym, które występują w kolorze nieregularnym. Kiwi Mantella cechuje się piórami w kolorze brązowoczerwonym. Nazwa ptaków pochodzi od charakterystycznego dźwięku, który ptaki te wydają w momencie zaniepokojenia, wystraszenia czy zezłoszczenia. Nazwę tą nadali ptakom Maorysi.


08. Tukan jako niezwykle interesujący tropikalny ptak należący do rodziny dzięciołowatych
Bardzo interesującym ptakiem tropikalnym jest tukan, który należy do rodziny dzięciołowatych. Wśród tukanów można wskazać aż trzydzieści siedem gatunków ptaków, które osiągają przeróżne rozmiary. Tukany żyją wyłącznie w gorących lasach Ameryki Południowej. Tukany są ptakami, które żyją w samotności. W pary ptaki te łączą się wyłącznie podczas okresu godowego. W okresie tym samica składa zazwyczaj od dwóch do czterech jaj. Jaja wysiadywane są przez mniej więcej piętnaście dni. Na uwagę zasługuje fakt, że jaja wysiadywane są zarówno przez samca jak i samicę. Po wykluciu się tukany pozostają pod opieką rodziców około siedmiu tygodni.

online casino Canada

Młode tukany rosną bardzo wolno. Pierwsze czternaście dni ich życia spędzają jako ptaki ślepe. Tukan zdaje się być jednym z bardziej rozpoznawalnych ptaków. Wszystko za sprawą niesamowitego dzioba, który jest niezwykle duży oraz wyjątkowo barwnie ubarwiony. Górna krawędź dzioba jest w bardzo charakterystyczny sposób zakrzywiona. Warto wspomnieć, że u niektórych gatunków dziób jest niemalże tak duży jak ciało tukana. Wbrew temu co można by pomyśleć dzioby tukanów nie są ciężkie. Dzięki swojej ażurowej konstrukcji, która składa się z bardzo lekkiej substancji rogowej dzioby mają niewielką wagę. Tukany cechują się bardzo silnymi nogami. Na ich końcach znajdziemy niezwykle silnie umięśnione stopy. Skrzydła tukanów są raczej krótkie. Ich końce są zaokrąglone. Tukan wyróżnia się także bardzo długim ogonem. Tukany mają pióra w kolorze czarnym. Gdzieniegdzie widoczne są jednak pióra w innych, na ogół bardzo jaskrawych kolorach. Największym wśród tukanów jest tukan toto. Jest to także najbardziej rozpoznawalny gatunek wśród tukanów. Tukan toto dorasta aż do długości 61 centymetrów. Tukan toto może pochwalić się największym dziobem spośród wszystkich ptaków, które zaliczane są do tukanów. Na uwagę zasługuje także tukan tęczowodzioby, który wyróżnia się niezwykłym ubarwieniem. Pióra na piersi są w kolorze jaskrawej żółci, dziób mieni się zaś wieloma kolorami. Ten gatunek tukana możemy spotkać na terenie Meksyku, Kolumbii oraz Wenezueli. Ten gatunek tukana odżywia się przede wszystkim owocami, owadami, czasem sięga po jaszczurki, węże, ptasie jaja a nawet pisklęta, które uda mu się wypatrzyć w gniazdach różnych ptaków.


Wydawać by się mogło, że duży dziób uniemożliwia tukanowi żywienie się pokarmem niewielkich rozmiarów. Tymczasem okazuje się, że tukan z wielką sprawnością potrafi zjeść nawet jagody niewielkich rozmiarów. Tukan tęczowodzioby cechuje się także niezwykle charakterystycznym lotem. Lot tego ptaka można opisać jako linię falistą. Tukan ten naprzemiennie rusza skrzydłami i szybuje. Tukany wydają przeróżne dźwięki, które można określić jako cykanie czy też dźwięk bardzo zbliżony do tego jaki wydają kastaniety.


09. Ptaki, dla których środowiskiem życia są wody mórz i oceanów
Naturalnym środowiskiem życia ptaków morskich są wody mórz i oceanów. Za najlepiej rozwiniętą grupę morskich ptaków ornitolodzy uważają rząd rurkonosych. Zalicza się do niego około 85 gatunków, wśród których rozróżniane są cztery rodziny: nurce, nawałniki, burzykowate, zwane inaczej petrelami oraz albatrosy. Nazwa ,,rurkonose”pochodzi od rogowych, rurkowatych nozdrzy, które znajdują się na górnej szczęce dzioba.

Kasyna online

Sprawia to, że są one jedynymi ptakami, które posiadają dobrze rozwinięty węch, za pomocą którego prawdopodobnie lokalizują pokarm. Ich nozdrza posiadają gruczoły solne, które umożliwiają im oddzielanie soli od wody morskiej. Dzięki temu ich organizm wchłania czystą wodę z niewielką zawartością soli, zagęszczona solanka jest usuwana z organizmu. Rurkonose żyją w znacznym oddaleniu od brzegu i są pozbawione słodkiej wody, gruczoły solne pozwalają więc im przeżyć w środowisku oceanu. Do rzędu rurkonosych należą gatunki o różnej wielkości. Rodzina petreli jest najbardziej zróżnicowana pod tym względem. Należą do niej bowiem ptaki zarówno liczące około 28 cm, ale też i takie wielkości 100 cm. Albatrosy mogą osiągnąć rozmiar 135 cm, do najmniejszych należą ptaki z rodziny nurców i nawałników. Osiągają one rozmiary od 14 do 25 centymetrów długości. Ciało rurkonosych pokrywają gęste pióra w kolorze białym, ciemnobrązowym lub czarnym. Ich dziób jest z boku spłaszczony, z charakterystycznym spłaszczeniem na końcu. Rurkonose należą do wytrwałych lotników. Zawdzięczają to swym silnym skrzydłom. Rurkonose posiadają umiejętność szybowania nad wodą, wykorzystując przy tym najlżejsze prądy powietrza. Kiedy jednak panuje morska cisza zmuszone są przysiadać na powierzchni wody. Ich głównym pożywieniem jest zooplankton, ale żywią się również głowonogami i rybami. Spotkać je można na wszystkich oceanach i otwartych morzach. W okresie rozrodu przebywają na lądzie. Gniazda zakładają na oceanicznych wyspach lub stromych brzegach morskich.


Niektóre z nich tworzą ogromne kolonie lęgowe. Rurkonose bardzo rzadko można spotkać na polskim wybrzeżu. Rodzina albatrosów liczy około 16 gatunków. Są one największymi ptakami, które zamieszkują otwarte oceany. Najbardziej znany przedstawiciel tej rodziny to albatros wędrowny, który osiąga długość do 135 cm. Na stałym lądzie przebywają w okresie od grudnia do kwietnia. Zakładają wtedy gniazda i wychowują potomstwo na Wyspach Crozeta na Oceanie Indyjskim, na Antypodach i na Auckland na Oceanie Spokojnym. 47 gatunków obejmuje rodzina petreli. Jej największym przedstawicielem jest petrel olbrzymi, który osiąga długość 100 cm, a rozpiętość jego skrzydeł to dwa metry. Jednym z mniejszych gatunków w tej rodzinie jest petrel warcabnik, jego długość ciała to około 36 cm.


10. Kilka słów o ptakach drapieżnych, które budzą strach i podziw
Ornitolodzy dzielą ptaki drapieżne na cześć rodzin: rybołowy, sekretarze, jastrzębiowate, sokołowate oraz sępy i kondory Nowego Świata. Ich wspólnymi cechami są silne i zakrzywione dzioby oraz mocne szpony. Wszystkie ptaki drapieżne to mięsożercy, polują na owady, ptaki, ssaki czy gady, tylko sępy żywią się padliną. Ptaki drapieżne spotkać można na wszystkich kontynentach, z wyłączeniem Antarktydy.


Najbardziej charakterystycznym przedstawicielem rodziny sokołowatych jest sokół wędrowny, którego pożywieniem są przede wszystkim średniej wielkości ptaki. Nigdy nie polują w sąsiedztwie swoich gniazd. Sokoły wędrowne do lat pięćdziesiątych XX wieku były gatunkiem licznie zamieszkującym Europę. Ich liczba spadła jednak z powodu masowego stosowania właśnie od lat pięćdziesiątych minionego wieku środka owadobójczego DDT. Zawarte w środku pestycydy osłabiały skorupki jaj sokołów i gatunek ten zaczął ginąć. Życiem sokołom uratowało wycofanie DDT, ale w Polsce ciągle należą do rzadko spotykanych ptaków. Wśród sokołowatych spotkać można również sokoła skalnego. Sokół skalny gnieździ się na skalistych wyspach Morza Śródziemnego oraz na Wyspach Kanaryjskich. W Europie, Afryce i Azji spotkamy pustułkę, której głównym pożywieniem są nornice, myszy i gady. Jej bliskim kuzynem jest pustułeczka, która zamieszkuje Półwysep Iberyjski, bardzo rzadko można ją spotkać również w Polsce. Kobuz, raróg i kobczyk również należą do rodziny sokołowatych. Do rodziny jastrzębiowatych należą między innymi jastrzębie, sępy, bieliki i orły. Do największych latających drapieżników na terenie Europy i Azji należą bieliki, które zostały wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Ginących Kręgowców, gdyż grozi im wyginięcie. Bieliki żywią się głównie małymi ssakami, rybami oraz ptakami wodnymi. Budują wielkie gniazda, które rozmiarami dorównują rozmiarami bocianim. Ptakiem drapieżnym jest również orzeł przedni, którego rozpiętość skrzydeł wynosi 195 – 220 cm.

casino online

Orzeł przedni jest silnym ptakiem, który może pozbawić życia młode kopytne zwierzę. Ale jego głównym pożywieniem są między innymi świstaki. Orzeł przedni został w Polsce uznany za gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem. Wśród jastrzębiowatych są oczywiście jastrzębie, które polują na ptaki średniej wielkości, takie jak na przykład gołębie. Jego ofiarami są również wiewiórki, zające i króliki. Kondory i sępy Nowego Świata żywią się głównie padliną. Kondor olbrzymi spotykany jest głównie w Andach. Samica kondora olbrzymiego składa jaja wśród niedostępnych skał. Jego bliskim kuzynem jest kondor królewski, który zakłada gniazda na drzewach lasów tropikalnych w Ameryce Południowej. Amerykę Południową oraz Północną (do granic Kanady) zamieszkują sępy Nowego Świata.


11. Kilka słów o najcięższych a jednocześnie największych współcześnie żyjących ptakach
Do najcięższych i największych współcześnie żyjących ptaków należą strusie. Podzielono je na trzy rzędy:strusie afrykańskie, amerykańskie i australijskie. Największym ptakiem wśród nich jest struś afrykański, który osiąga wysokość (licząc do czubka głowy) 2,4 m, jego waga może osiągnąć nawet 150 kilogramów. Strusie afrykańskie żyją w stadach, które w okresie lęgowym dzielą się na mniejsze grupy. Grupy te często ornitolodzy nazywają haremami, gdyż składają się one zazwyczaj tylko z jednego samca i trzech lub czterech samic. Wysiadywaniem jaj zajmuje się najsilniejsza z samic na zmianę z samcem. Samiec rzadko wysiaduje jaja w dzień, upierzony na czarno jest zbyt dobrze widoczny.

Canadian online casino

Wysiadywaniem jaj w dzień zajmuje się głównie samica, która dbając o równomierne nagrzanie jaj przynajmniej raz w ciągu dnia odwraca je. Strusie afrykańskie należą do ptaków długowiecznych, nawet w niewoli mogą dożyć 60 lat. Strusie amerykańskie podzielone zostały na dwa gatunki:nandu szare i nandu plamiste. Nandu szare nazywane jest też nandu pampasowym lub amerykańskim, zaś inna nazwa nandu plamistego to nandu Darwina. Strusie amerykańskie zamieszkują pampy Ameryki Południowej, spotkać je można między innymi w Boliwii i Argentynie. Nandu szare są ptakami znacznie mniejszymi od strusi afrykańskich, osiągają wysokość 150 cm i ważą tylko 20 kilogramów. Żyją przeważnie w niewielkim stadzie złożonym z samca i pięciu lub siedmiu samic. W większe stada łączą się dopiero po zakończeniu okresu lęgowego. Nandu potrzebują do życia dużej przestrzeni, dlatego ekspansja rolnictwa bardzo przetrzebiła ten gatunek. Samica nandu szarego składa około 20 jaj, których wysiadywaniem zajmuje się wyłącznie samiec. Wysiadywanie jaj trwa zwykle około 35 dni, opieka nad pisklętami również należy do samca. Nandu są ptakami bardzo towarzyskimi, często towarzyszą więc stadom bydła, a w niewoli oswajają się szybko. Nie ma także problemu z ich rozrodem w warunkach niewoli. Z tego powodu jest gatunkiem często spotykanym w europejskich ogrodach zoologicznych. Świetnie bowiem znosi także klimat bardziej surowy od tego, w którym żyje na co dzień. Podobnie jak struś afrykański nandu szare jest świetnym biegaczem. W okresie pory deszczowej jego głównym pożywieniem jest koniczyna i owady.


Zimą wybiera miejsca, które regularnie odwiedzają stada bydła, gdyż żywi się wtedy delikatną i krótką trawą. Nandu plamiste żyje przeważnie w liczących od 5 do 30 osobników stadach, jest gatunkiem bardzo zbliżonym do nandu szarego. W obrębie gatunku wyróżnia się trzy podgatunki zamieszkujące tereny od południowo-wschodniego Peru po Patagonię. Jeden z podgatunków zamieszkuje wyżyny Andów, można go spotkać do wysokości 5000 m n. p. m.


12. Jednymi z bardziej znanych ptaków są te zaliczane do kuraków
Jednymi z bardziej znanych ptaków są te, które zalicza się do rzędu kuraków, które potocznie określa się ptakami grzebiącymi. Do ptaków tych zalicza się oczywiście indyki, kury domowe, ale także pawie oraz bażanty złociste. Do rzędu kuraków zalicza się aż 263 gatunki ptaków, które wchodzą w skład sześciu rodzin. Najbardziej licznie reprezentowana jest rodzina bażantów. Bażanty spotkamy na ogół na terenach zadrzewionych. Bażanty żerują na ziemi. Jednak noce, o czym mało kto wie, spędzają na drzewach.


To właśnie tam czują się bezpieczne i nie zagrożone atakiem drapieżników. Bażanty cechują się bardzo silnymi nogami. To właśnie nogi służą bażantom do wygrzebywania spod ściółki pożywienia: bezkręgowców, bulw, nasion. W przypadku ataku czy innego zagrożenia bażanty uciekają przy użyciu nóg, a nie skrzydeł. W sytuacjach wyjątkowych potrafią jednak ratować się korzystając ze zdolności do latania. Podrywają się wtedy nagle w pion, dopiero po chwili pojawia się lot poziomy. Bażanty cechują się pięknym ubarwieniem i majestatycznym wyglądem. To właśnie piękny wygląd bażantów spowodował, że jakiś czas temu bardzo modne było posiadanie w domu wypchanego bażanta. Obecnie liczba bażantów drastycznie spada. Powodem tego jest zanikanie naturalnego środowiska bytowania tych pięknych ptaków. Do rodziny bażantów wchodzą także kuropatwy oraz przepiórki. Zarówno kuropatwy, jak i przepiórki cechują się krępą budową ciała. Ptaki te mają bardzo krótkie nogi oraz równie krótkie ogony. U większości przedstawicieli spotkamy ubarwienie, które utrudnia dostrzeżenie tych ptaków. Spotkać można jednak i takie, które mają bardzo odstające od reszty wzory piór i fantazyjne ubarwienia. Atakowane uciekają korzystając ze swoich nóg, rzadziej odlatują. Jeśli zauważą drapieżnika, który jednak jeszcze ich nie zaatakował zastygają nie ruszając się. Doskonale sprawdza się wtedy maskujące ubarwienie piór, które idealnie stapia się z podłożem. Do bażantowatych zalicza się także pawie, które uważane są za ptaki królewskie. Samce pawi wyróżniają się niezwykle pięknym ogonem, który sprawia, że ptaki te są doskonale rozpoznawane. Mówiąc o ptakach zaliczanych do rzędu kuraków warto wspomnieć także o indykach. W stanie dzikim możemy je spotkać na terenach Ameryki Północnej oraz środkowej.


Obecnie dostępne są dwa gatunki tych wielkich ptaków. Indyki żywią się roślinami, nasionami oraz kręgowcami niewielkich rozmiarów. Do rzędu kuraków zalicza się także rodzina głuszcowatych. Do tej rodziny wchodzi jedynie szesnaście gatunków ptaków. Ptaki te spotkamy na wrzosowiskach, w lasach iglastych oraz na terenach pokrytych tundrą, które spotkamy na terenach półkuli północnej. Ptaki te mają bardzo specyficzny układ pokarmowy, który pozwala im na odżywianie się łodygami wrzosu.


13. Ciekawą i fascynująca grupa ptaków są tak zwane ptaki biegające
Bardzo interesującą grupą ptaków są tak zwane ptaki biegające. Większości z nas ptaki kojarzą się z istotami, które latają. Tymczasem natura stworzyła wiele gatunków, które doskonale biegają, a umiejętność latania wykorzystują bardzo rzadko lub nawet wcale. Spotkać można także takie gatunki, które umiejętności latania zatraciły w toku ewolucji. Przedstawicielem ptaków, które można określić jako biegające jest bez wątpienia struś afrykański. Gatunek ten uważa się na największego, a jednocześnie najwyższego żyjącego obecnie ptaka.


Struś afrykański w ogóle nie potrafi latać. Biega za to niezwykle sprawnie i szybko. Strusia afrykańskiego w stanie naturalnym możemy spotkać w Afryce. Zamieszkuje on tereny płaskie, bardzo susze oraz otwarte. Strusie nie lubią terenów zalesionych. Struś afrykański cechuje się bardzo silnymi nogami, które są bardzo długie. Na końcu nogi spostrzeżemy dwa palce, które przez biologów porównywane są do racic, które mają antylopy. Dzięki takiej budowie nogi strusie mogą w czasie biegu rozwijać niezwykle duże prędkości. Jeden z dwóch obecnych palców jest wyraźnie większy od drugiego. To właśnie na nich spoczywa większość ciężaru ciała ptaka w czasie biegu. Ścięgna w nogach strusia są bardzo elastyczne. Pozwala to na duże zaoszczędzenie energii w czasie biegania. Uważa się, że strusie mogą biegać szybciej niż niejedna antylopa. Wszystko dzięki takiej a nie innej budowie kończyn dolnych. Schwytanie strusia afrykańskiego nie jest dla drapieżników rzeczą łatwą. Struś nie tylko rozwija bardzo dużą prędkość w sytuacji zagrożenia, ale także niejednokrotnie zmienia kierunek biegu co jeszcze bardziej utrudnia schwytanie go. Strusie wykorzystują swoje nogi nie tylko do biegania. To właśnie nogi służą strusiom do zdobywania pożywienia oraz robienia zagłębienia na gniazdo. Kuzynem strusia jest emu. Pod względem wielkości znajduje się on zaraz za strusiem afrykańskim. Emu spotkamy w lasach eukaliptusowych oraz odkrytych terenach buszu. Emu spotkamy na terenach australijskich. Emu uważany jest za gatunek ptaka wędrującego. W ciągu jednego roku emu może przemierzyć odległość przekraczającą 1000 kilometrów. Wędrówki te odbywają się w poszukiwaniu pokarmu.


Zasięg występowania ptaków emu w ostatnich latach uległ znacznemu zmniejszeniu. Jednocześnie populacja emu nie skurczyła się. Na jednym obszarze można więc spotkać więcej emu niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Ciekawym ptakiem jest także kazuar. Kazuar odróżnia się od strusia i emu tym, że żyje w lesie. Kazuary opanowały do perfekcji niezwykle szybkie bieganie w gęstej dżungli, w której często człowiekowi jest bardzo trudno się przebić. Kazuary mają na głowie coś w rodzaju hełmy, który składa się ze zrogowaciałej tkanki.


14. Kilka słów o jednych z najbardziej hałasujących ptakach całego świata
Znanymi w Polsce ptakami są bez wątpienia dzięcioły, które występują właściwie na terenie całego kraju. Rodzina dzięciołów to około dwieście osiem różnych gatunków, które różnią się między sobą wielkością oraz ubarwieniem. Większość dzięciołów cechuje się bardzo szczupłą szyją. Na uwagę zasługują niezwykle ciekawe ogony, które określa się mianem podporowych. Wszystkie dzięcioły wyposażone są także w bardzo twarde, a jednocześnie niesamowicie ostre dzioby, które umożliwiają zdobywanie pożywienia. Języki dzięciołów są bardzo długie, na końcach mają natomiast charakterystyczne zadziorki.


Dzięki tym językom dzięcioł może wydobyć pożywienie, które skryło się w głębi kory. Dzięcioły cechują się niezwykle dużą sprawnością poruszania po drzewach. Nie potrafią co prawda w przeciwieństwie do dużej liczby ptaków zejść z drzewa głową w dół, ale już chodzenie po spodniej części gałęzi nie nastręcza im żadnych trudności. Charakterystyczną cechą dzięciołów są także bardzo czepne pazury. To właśnie dzięki nim dzięcioły mogą bez zbytniego wysiłku wisieć na korach drzew i całe godziny pieczołowicie stukać w konar aby zdobyć pożywienie. Dzięcioły jaja składają w dziuplach wykutych w drzewach. Pisklęta pozostają w gnieździe kilka tygodni. Największym dzięciołem, którego możemy spotkać na terenie Polski jest dzięcioł czarny. Spotkamy go nie tylko w Europie, ale także na terenie Azji. Dzięcioł ten cechuje się czarnymi piórami oraz czerwoną czapeczką na głowie, która stanowi jego znak rozpoznawczy. Dzięcioł ten żeruje na próchniejących pniach, z których wykuwa chrząszcze i mrówki. Dzięcioł czarny to ptak samotnik. W parach można go spotkać jedynie podczas okresu lęgowego. Samica składa na ogół od trzech do pięciu jaj. Na uwagę zasługuje fakt, że jaja wysiadywane są zarówno przez samicę jak i przez samca. Ptaki robią to na zmianę. Pisklęta wykluwają się mniej więcej po upływie dwunastu dni. Na terenie Polski możemy spotkać także dzięcioła dużego. Ptak ten cechuje się bardzo pięknym ubarwieniem. Ten dzięcioł występuje na bardzo rozległym terenie. Spotkać można go na terenie Europy, Azji oraz nawet północnej Afryki. Bytuje w liściastych i iglastych lasach zarówno na terenach tajgi jak i w basenie Morza Śródziemnego. Osobniki, które można spotkać w różnych rejonach kuli ziemskiej nieznacznie różnią się między sobą. Od wczesnej wiosny aż do maja ptaki te zajmują się intensywnych kuciem w konary drzew.


W ten sposób nie tylko zdobywają pożywienie, ale wabią także samice. Czasem zdarza się, że osobniki, które mieszkają na terenach miejskich uderzają dziobem w rynny. Hałas, który wtedy się wydobywa jest niezwykle trudny do zniesienia. Największym spotykanym na świecie dzięciołem jest natomiast dzięcioł cesarski. Spotkamy go na terenach górskich Meksyku.


15. Łabędzie ptakami wodnymi uważanymi za najpiękniejsze i największe ptaki pływające
Mówiąc o ptakach wodnych koniecznie trzeba wspomnieć o łabędziach, które wiele osób uważa za króla ptaków wodnych. Łabędzie zaliczane są do jednych z najpiękniejszych wodnych ptaków. Jednocześnie są największymi ptakami pływającymi. Łabędzie charakteryzują się głową niewielkich rozmiarów, która osadzona jest na niezwykle długiej szyi. Ciało łabędzia jest niezwykle szerokie. Łabędzie odżywiają się głównie roślinami oraz niewielkimi zwierzętami, które żyją w wodzie. Do zwierząt zjadanych przez łabędzie zalicza się ślimaki, małże, larwy owadów oraz pijawki. Łabędzie sięgają po pokarm zanurzając niezwykle głęboko głowę. Łabędzie, które można spotkać w Europie mają śnieżnobiałe pióra.


High limit blackjack

Dotyczy to jednak jedynie łabędzi dorosłych. Młode łabędzie mają pióra w kolorze szarym. Na terenie Ameryki żyją łabędzie, które cechują się szyją w kolorze czarnym. Czarne pióra na szyi tworzą niesamowity kontrast z piórami, które pokrywają resztę ciała łabędzia. Na terenie Australii żyją natomiast łabędzie, których pióra na całym ciele są czarne. W Polsce żyją trzy gatunki łabędzi: łabędź czarnodzioby, łabędzie niemy oraz łabędź krzykliwy. Łabędź krzykliwy i czarnodzioby spotykane są na terenie Polski bardzo rzadko. Łabędź niemy uważany jest za prawdziwą ozdobę polskich wód. Najliczniej spotkać go można na terenie Mazur. Łabędź ten żyje na dużych jeziorach, stawach oraz tak zwanych starorzeczach. Łabędzie należące do tego gatunki w trakcie pływania pięknie i majestatycznie wyginają swoją długą szyję tak, że przyjmuje ona kształt litery S. Tak wygiętą szyję mają na ogół jednak samce. To także samce bardzo chętnie rozpościerają swoje skrzydła, które naprawdę są imponujące. Łabędzie należą do ptaków, które są monogamistami. Jeśli już dobiorą się w parę to razem spędzają całe życie. Łabędzie nieme nie są jednak samotnikami. Jeśli jedno z partnerów zginie to drugi łabędź w stosunkowo krótkim czasie znajduje sobie nowego partnera. Nazwa ptaka wywodzi się stąd, że ptak ten właściwie w ogóle nie wydaje z siebie dźwięków. Jedynie w złości i zdenerwowaniu niemile syczy, zaś przy gnieździe z młodymi lub jajami krzyczy podobnie jak żurawie. Czasem można jedynie usłyszeć niewielkie pochrapywanie, które obecne jest niezależnie od nastroju i okoliczności. Łabędź może czasem sprawiać wrażenie lekko ociężałego.


W rzeczywistości jednak ptak ten pływa bardzo sprawnie i szybko. Łabędzie należą do ptaków, które zaciekle bronią swojej rodziny. Jeśli pisklęta innej pary podpłyną zbyt blisko najpewniej czeka je śmierć. Łabędź nie toleruje bowiem innych ptaków, nawet niewielkich, w pobliżu swojego potomstwa. Łabędzie odlatują z Polski pod koniec października. Czasem zdarza się jednak, że pojedyncze osobniki nie odlecą i wtedy zimą wymagają ratunku ze strony człowieka.16. Do not allow anyone you do not know into your home

Even if the person has a compelling story, needs help or has something to sell. There are some people who who will just come in to see if you have a home security system, and if you do not they could come back later when you are not home. Consider whether your glass door panels could allow burglars into your home. It's easy for thieves to break the glass panels so that they can reach into the home and open the door. If you have doors with glass panels, they should be secured using deadbolts that require entry with a key, replaced, or fortified. When getting a home security system, you need to consider if there has been one previously installed. If this is the case, you can actually have a cheaper or easier installation by choosing to go with what was done before. Remember that this can be a wired or wireless installation. Install motion-sensor lights. These lights will turn on if anyone walks too closely to your home. Not only will they notify you of movement, they will also deter potential burglars, as thieves want to remain as inconspicuous as possible. Just remember to change out the bulbs every so often so the lights remain in working order. When it comes to making your home more secure, one obvious place to start is at your front door. If you do not currently have a high-quality lockset on your door, get one installed now. If your lockset does not include a deadbolt, they are inexpensive and a effective way to add security to your exterior doors. Clean up that dirty garage and park your car in it. Parking your car in your garage can really help keep criminal activity at bay. First, your car will be less of a target than if it was sitting parked on the street. Second, it makes it tougher for criminals to track your daily activities.

Park in the garage. While it may be tempting to use the garage as an extra storage area instead, doing so will mean that you have to park out where everyone can see your car. Not only are you setting yourself up to have your vehicle vandalized, but burglars can also keep track of when you are home and when you are away. If you are a smoker, put out your cigarette in a cup of water to prevent a fire hazard. This should be done before you put it in the trash, as you run the risk of the bud not burning out when you rub it in your ashtray. Smoke outside to reduce all risk of a fire occurring in your home. While home security systems are effective in most cases, many robberies are committed during daylight hours when the home is not vacant. In this case, the security system may not be activated so no warning would be sounded. Most burglars enter the home at some other point than the front door. Check the street address at the end of your block to make sure that it is noticeable in the event of an emergency. If you see that it looks illegible, call your town center to see if you can get a new sign for your street. This is crucial as firefighters or police cars will need to get to your house immediately in an emergency. When dealing with a company installing your home security system, it is important that you trust your gut. This is especially true if you are uneasy with those who are installing the actual system. Don't hesitate to request a different technician or to hire a new company altogether. After all, the point of the system itself is to help you feel more at ease. If you have a lot of unfamiliar people on you social networking accounts, avoid letting everyone know you will be going on vacation. While it is exciting to go to a new place and have a good time, you are letting thieves know that your house will be empty and they can come right in. Shut off the ring for all of the telephones in your home if you are planning to go on vacation for a long time. If your phone is ringing while you are out, burglars will realize that no one is home, making your home very vulnerable to an attack during your time away. You can often find coupons to save on your home security system. This is a great way to save some money on the installation in your home. Many times a security company will install for free if you have a coupon. They make their money on the monitoring service and will give away the system for free.

Ask your friends for advice before you choose a home security system or company. Others have likely had both good and bad experiences that they can share with you that can then save you from a lot of stress and time. Ask around so that you can have the advice that you need to make a good choice. If you happen to lose your keys change your locks right away. There is no telling where your keys are and if someone has them, they may end up paying your house an uninvited visit. Changing your locks is a much better option and can assure that your house is safe from losing your keys. Make sure all exterior wiring is well protected or covered. Copper wiring is a favorite object for theft as it is often accessible from outside the home and can be sold for a great deal of money. Air conditioners are a prime target for copper thieves. Also make sure exterior power and phone lines are protected and not easily cut. Do not be shy. Talk to the people who live in your neighborhood. Watch out for their homes, and ask them to do the same for you. Do not ignore gossip, either. You might find out valuable information related to security, like if there have been any strangers hanging around.17. If you do not want Google used as your default search engine you can change that

Go to the Settings menu, choose Safari and Search Engine. You will have the option of changing your search engine to Bing or Yahoo if you find them to be more preferable than Google. For the devoted iPad user who spends a lot of time traveling, it is essential to carry an extra battery that has been charged. It is very inconvenient to run out of juice while on a plane or train, with no hope of plugging in a charger until the destination has been reached. Don't use your iPhone charger for your iPad if you are short on time. The iPad has a totally different wattage than the iPhone (10 watts compared to 5 watts). If you charge with your iPhone charger, it will take a lot longer to get a full iPad battery. Stick with the charger sent with the iPad. A neat feature in Safari on the iPad is the quick scroll. Many people do not know about this and waste time scrolling by hand up the page to get back to the beginning. All you have to do to get back to the top of any page is to tap on the title window at the top. If you do not yet own an iPad, consider buying a refurbished iPad from Apple's online store. Buying a refurbished iPad can save you a lot of money. What's more, most of the refurbished iPads that Apple sell come with generous warranties and it can be difficult to tell that they are not brand new.

Do you want to prevent your iPad from automatically syncing when you hook it up to your computer? That is easy to accomplish. Make sure you are in iTunes, then hold down the Shift-Control or Command-Option buttons when you plug the iPad in. If you forget to do that step, then just swipe, the unlock during the sync, and it will stop. If you own an iPad, it is a good idea to make a backup. You can force iTunes to make a back up so that your data is properly saved. Go to iTunes and right-click on devices list and select backup. You can also use the same feature in iCloud to backup as well. Fed up with being asked to join different Wi-Fi networks? There is an easy way to fix this issue in the Wi-Fi Settings. Simply turn off the Ask to Join settings. You will still be able to join networks; however, you will need to go to Wi-Fi settings and join from there. Turn on Apple's iCloud as soon as you get an iPad. iCloud acts as an important backup to your most critical documents, photos, music, and more. The beauty of it is that it just works. No need to manually force it to back your items up; it does it behind the scenes. Get an iPad cover as soon as possible. While the front glass is made of Gorilla Glass (a very strong material), it can still scratch. You want to protect your investment. Get a screen cover that will protect your iPad glass when you have it in your bag. This way you are sure that it is safe. Go into your settings, navigate to "general" and slide the side switch to "lock orientation." Typically, this is set to mute, but that can be incredibly inconvenient. For example, if you are trying to read on your iPad, the screen may continuously rotate, causing you some frustration. Fix this ahead of time.

Control what notifications you see. Tired of every app bothering you with notifications, causing you to miss important ones? Head to the Notifications section of your Settings menu. Here you can determine which of your apps are allowed to send you pop up notifications and which ones cannot. This can put a halt to noisy apps and make it easier to see your important messages. Do you have an Apple TV? You should be able to stream some of the content stored on your iPad to this TV. Open the content on your iPad while you are next to your Apple TV and wait for the Airplay icon to appear. If you tap it, your content will be sent to your TV. Back up your iPad often. Your iPad will soon be a major piece of your daily life, holding entertainment, notes, and even important documents. Make it a habit to do a back up of your iPad every night so that there is no chance that these documents will be lost forever. Remember, your iPad is still a piece of technology; it can break or brick without much warning. If you're battery is draining fast than you'd like, turn off some notifications and location based items. Your iPad is constantly monitoring where you are (as long as it's on wifi, 3G, or LTE). This monitoring sucks the life out of your battery. If you don't need the features, then you can extend your battery time with a few flicks of a button. Do you need some help with organizing your busy schedule? Install a Google calendar on your iPad. Tap on the mail section of your settings and select calendars. Choose add a calendar, select Google as your server and enter your Google account information. Your Google calendar will then be exported to your iPad calendar. If you would like to include your Google Calender on your iPad's calender app, go to mail, then contacts and then calenders. Go to add an account and and tap other. Tap the Add CalDAV Account icon and put in your Google information. Then, get out of the settings app and tap the calender app. Now, all you need ought to be there! Using AirPrint, you can print straight from your iPad, as long as you have a compatible printer. AirPrint works with most newer HP printers. If you have a Mac, you can use the Printopia app to print to any Mac printer. To use AirPrint, simply go to the share menu and choose print--that's it!18. If you are interested in sustainable organic gardening consider keeping part of...

your property undeveloped so that wildlife can flourish there. You will find that many of the supporting cast of insects and birds that aid in plant production and pollination will be present on your land and actually help your developed gardens to produce better. Use mulch to fertilize your beds. You have to make sure you spread mulch evenly, as you need a certain quantity and do not want to waste any of it. Sprinkle mulch as best as you can and use a rack to spread it flatly and evenly. Make sure you cover all the areas that need it. Rotate your crops to prevent permanent populations of pests in your garden. As with any ecosystem, pests need a certain amount of time to nest and build up a proper population within a garden. These pests are specially suited for one environment and one food source. By switching their food source you can essentially keep your pest population down simply because they are unable to adapt to the new type of plant. Integrate low-growing strawberries into your yard's landscape. Instead of setting aside fruit plants in a separate area, choose strawberries, such as alpine varieties, to use a ground cover that doubles as a fruit garden. These spreading, low-growing plants look attractive and grow well in areas that have a lot of sun. A great trick for organic gardeners and a neat way to reuse plastic milk jugs are to use them as a form of self irrigation for your garden. All you need to do is poke little holes into the bottom of plastic 1 gallon jugs, bury the jugs next to your plants and make sure to leave an opening. Fill the jugs allowing the water to seep slowly into the ground. Do not waste your time and energy carrying a hose that is hard to put away. Get a couple or hose reels to keep your hose neat. You can get a stationary hose reel to keep your hose on a wall, but you can also find portable hose reels if you want to carry your hose around your garden.

Use your coffee grinds in your garden if you are an organic gardener and coffee lover! You can use coffee grounds to make a perfect mulch with just the right amount of acids. It is a wonderful way to compost in a environmentally friendly way. You can gain time by renewing your beds with this method: slice under the turf and turn it over. Cover it with wood chips and wait a few weeks. You can then use this bed to plant your perennial plants. The ground you have turned over should be made richer by the turf that is under it. If you have a young baby, consider wearing your child in a backpack while you garden. Being outdoors is a great stimulating experience for an infant, plus they get to spend more time with you. Organic gardening is safest for baby, as there is no risk of them encountering harsh or dangerous chemicals while you work. A great rule of thumb to follow when planting an organic garden is less is more. While you'll want to plant a little more than you think you will need in case of rot or pests, you don't want to overdo it because you'll end up with much more than you can handle. If you want to grow vegetables, but do not have the room, consider planting vegetables that grow on a vine. Vegetables like squash, melons, and tomatoes can be trained to grow up along a trellis or fence. You can make use of vertical space to get the vegetable garden that you want. By adding a nice layer of bio-degradable material (mulch) around your plants, you can utilize the natural pest-fighting ability within the mulch to stop predators to your plants. By putting a one to two inch layer around your plants, you are also adding a source of nutrients and a source of water. Water your plants during the morning to avoid having fungal growth that generally prefers moisture and darkness. By watering your plants during the day they are best able to take advantage of the sun, and utilize the suns anti-bacterial effects. Some bacteria or fungi are light sensitive, so by watering during the day you benefit the plant by reducing the growth potential of its competitors.

When starting your own organic garden, you should make sure you choose the right medium for growing your plants. Different plants need different mediums. Many of your seedlings should be replotted into a larger container before you put them in your garden. However, some plants, such as melons and cucumbers, must go from their original containers directly into your garden. Recycling wood saves money and adds a unique touch to your garden. Use scrap wood to build small garden fences or support structures for plants. Sources include broken tables, chairs, or unused trim pieces from past home improvement projects. Paint the wood to add color and interest to your garden plot. Use companion plants. Companion planting is the pairing of plants within your vegetable garden, such as planting cabbage with tomatoes. Companion planting helps reduce the problems with insect pests, as it attracts natural pest-controlling wildlife. Companion planting is also a better use of the space in your garden, since you basically have two plants in the same plot. Prepare the ground for a perennial garden quickly and easily. All you need to do is use a garden spade to slice under the turf, flip it over, then spread wood chips over the area about three to four inches deep. Give the area a couple of weeks, then dig into it and plant your new perennials. Attract positive bugs to your garden. Bugs like lady-bugs actually hunt natural predators to your plants; aphids and caterpillars are just some of the nasty critters that can go through a garden and eat the leaves of the plants. Lady bugs are the natural predators to such pests and help the growth of a good healthy garden by consuming pests.19. In order to quit smoking, you should aim to create a plan of how you will do this

Taking the time to sit down and do this is an excellent way to quit. Everyone has their own style. It's vital that you figure out the ways that work best for you. Creating your own list does this. You will find it hard to do some of your normal routines while you are quitting smoking. For example, going to a bar with friends who smoke. When your friend goes outside for a cigarette, resist the urge to go with them to keep them company. Everything that you once did as a smoker, you will be able to do again. Remember that false starts are common when people try to quit smoking. Even if you've tried and failed to quit before, you should always keep trying. Ultimately, any reduction in your smoking habit is good for you, so as long as you are trying to quit you are improving your life and health. Commit to quitting. Individuals who are able to successfully quit smoking commit themselves fully. They don't have a back up plan, they don't keep quitting a secret, and they don't tell themselves that they will fail. If you make this type of commitment you will significantly increase your chances of successfully meeting your goal. Improve your chances of successfully quitting by sharing your plan to quit with supportive loved ones and friends. The encouragement you receive can provide extra motivation during rough patches, and telling people about quitting will help you stay more accountable. Have a few people on stand-by whom you can call for distraction whenever you get a craving. If you want to quit smoking, you need to identify factors that will motivate you to stop. Preventing lung cancer, tooth decay, gum disease and emphysema, or protecting your family are strong motivators. Showing respect for your body and for the gift of life is also a powerful motivating force. Whatever reason you choose, it needs to be enough to prevent you from lighting up again in the future.

When you're quitting smoking, give yourself rewards for each milestone you pass along the way. For example, after a week without smoking, treat yourself to a movie. After a month, eat out at a nice restaurant that you don't regularly dine at. After that, slowly build the reward until you've reached the point at which you no longer think about smoking. Try incorporating deep breathing exercises in your life when you begin to feel the urge to smoke. This will help you calm down when you feel like you need to take a puff. Deep breathing will help you control yourself and stop the urge before you begin to think about giving in. When you are fighting the urge to smoke, go and do some exercise. Not only will your body benefit while you are keeping fit, the physical activity can help to keep the urges at bay. Anything that can be used as a distraction while you are working through the crave is a great tool to use. Put aside the money you would have normally spent on cigarettes, and save it for something that you really want, like a new outfit, some nice furniture, or a weekend away. Not only will you be feeling healthier, but you'll soon see how much money you can save now that you're not smoking. Stop smoking once and for all by replacing those moments that you enjoy a cigarette with physical exercise. Not only will it be a distraction to you, but you will also benefit in a huge way by developing a healthier and more attractive body. It may be hard at first due to the effects of nicotine in your system, but start small, with a walk around the block. Get your loved ones to support you in your decision of kicking your bad smoking habit. It is important that you let them know you need their support and that you do not need them to be judgmental. You should inform them that it's likely you'll be in a bad mood at first and that you probably won't think clearly. It's not easy to quit smoking, and you should be sure you have your loved ones' support during this process.

If you have very strong associations between smoking and drinking coffee or smoking while you're drinking, you may need to avoid these triggers for a while. Once you feel comfortable enough in your ability to stay away from cigarettes, you can slowly bring back that morning cup of joe or happy hour with your friends. Remember that smoking cessation is really all about replacing one behavior with another. For most people, it is primarily the physical act of smoking that is the major draw. It signifies "me time" and a break from a hectic schedule or a boring job. Choose ahead of time exactly what behavior you will replace those smoking minutes with, and then do it! To quit smoking for good, you'll get better results by gradually weaning yourself than you would if you tried to quit cold turkey. Nearly all people that try to quit cold turkey fail as a result of nicotine withdrawal. Cut back slowly and steadily, and if the cravings are still too powerful then subsidize your efforts with medication or other tools. To avoid the weight gain that usually comes along with your quitting you should try to eat veggies and fruits instead of sweets. This will help curb any weight gain that you might experience. Remember that your body is going to crave food when you quit and the best thing to do is give it healthy food to keep you in a healthy state of mind. If you have decided to stop smoking, mentally prepare yourself for what's ahead. Try to focus on the fact that you can stop, and that this is not an impossible dream. Set an official "quit date" and even consider adding it to your calendar. By taking such a positive approach, your chances of quitting will increase.20. Do not be afraid to ask for help with your social media marketing

This is a huge market and there are consultants and designers who are more than capable of setting up a social media strategy and web for you. They are not inexpensive though, so be prepared to spend some money if you go down this path. To get the best results from social media, create links that tie them all together. Add links to your blog where readers can follow you on Twitter, find your videos on YouTube, and like you on Facebook. On your Twitter profile, include the URL for your blog and Facebook. By creating links between your different forms of social media, you increase your potential customer base. Use Facebook to get some very low cost marketing opportunities. Make a professional business account or create a business fan page. Take some time to look up your competitors on Facebook to see how much of a presence they have, and what they did to get that. Do not copy what they did, but use their page as an example for what is working or what is not. Be sure that you are updating your social network site frequently. Most social network users expect updates as often as possible, and if you do not provide them with it, you could give yourself a bad name and lose many customers. Try to provide updates a few times a week. Monitor your competitors on social media sites. Spend a little time looking at what your top five competitors are doing out there in the social media world. Look at which social sites they are most active on, what kind of content they are publish, how many fans they have and how they promote their site and what they have to offer. Get a WordPress blog so you can use the WordPress Retweet button. This features allows your visitors to post a link to one of your articles in their Twitter feed in a simple click. You could also add Retweet buttons on your website if you take the time to code it yourself.

Produce new blog entries often and at regular intervals. When your content is fresh and readers know when to expect new topics, they will return often to check out the new content. This is shown to be true by subscriptions that people make to magazines or newspapers. So make sure you are consistent to encourage more returning visitors. If you are using social media as part of your marketing strategy, be sure to answer people when they make a comment or ask you a question. It is easy to miss a message or a remark, so each time you sign on to your site, make sure you look for these comments. Add buttons to your social media profiles everywhere, as well as an RSS feed of your updates if you wish. Make sure this appears on your website, blog, emails and signature when you leave comments. You should also add links to your other profiles on social networks and encourage people to find you on more than one site. Share the updates of influential Twitter users or mention them in your posts by including their usernames after the symbol @. They will be notified that you posted something about them and will be more likely to 'retweet' your post or write a new tweet to answer you or comment. If your blog has grown popular, put up some stats showing your visitors how many others follow your content. Demonstrating your growth through showing the number of Facebook "likes" you've received, Twitter followers you've accumulated or any awards your site or blog has received is a great way to prove your "social worth." Always maintain a humble attitude in your social media posts. No matter what the size of your company, if your posts come off as arrogant or boastful, your followers will let you know. You are never more powerful than your followers and your customers. They are the cornerstone to your success. Remember to speak to your potential customers as people. You may run a business or corporation; however, this does not mean you need to speak like one. Trust is built from personal relationships. If your potentials see you as a person who cares about their needs and how your product meets them, it will go a long way in establishing this trust.

Make sure you keep a blog and keep it up-to-date with relevant and useful information. If you're having a promotion or a sale, make sure to post it to your blog. If you have any important news -new locations, change of hours, special closing, etc. - make sure you post these to your blog as well. To get a large following for your social media marketing, do not just push products. Post stories or links from external providers relevant to your industry or niche. Ask questions, run contests, and post pictures. Engage your followers. Go for product engagement instead of product placement. See if you can get customers to associate your brand with their personal identity and lifestyle instead of their wallet. Make sure your blog has excellent content that engages, educates, and inspires. A great blog serves as the cornerstone of your social media marketing. When you create content that people cannot wait to read, they will keep coming back. The bottom line is that good content is what is behind any type of media, and social media marketing is no exception. If you are using social media marketing, make sure you inform all of your current customers. If they join your page, most social media sites inform all of their connections that they are following your page. This is essentially free advertising and should not be underestimated. It also has more value than regular advertising because it is essentially a referral. An important thing to remember when it comes to social media marketing is to stay active. If you want to be successful, you have to be social! Without activity and interaction, your overall social media marketing campaign will quickly lose the interest of your audience. On the other hand, an active marketing campaign that constantly gives people something to talk about has the potential to be incredibly successful.21. In cases of regional disasters, some insurance companies will send special...

adjusters into the area to help expedite claims for policyholders, arrange temporary housing, and begin the rebuilding process. When shopping for a new homeowner's policy, you might wish to go with a carrier that has a history of helping out like this. Save money on insurance by bundling your insurance policies. Insurance companies typically offer many discounts, one that is fairly standard among them is to provide a discount if you have your homeowners and auto policies with the same company. So when shopping for insurance, be sure to get quotes on the cost of your auto and homeowners policies at the same time, and see how much money you can save. When preparing an insurance claim, be certain to keep detailed records of all expenses paid out of pocket prior to submission. It is common for business coverage to include payments for claim preparation expenses, though homeowners may also be able to negotiate as part of their final claim settlement compensation for work done to document their losses. You should consider purchasing renter's insurance for your apartment. You certainly own valuables and other personal possessions, which would need to be replaced at your own expense if anything should happen to them. In this event, you should take out a personal property policy, which will cover your possessions and valuables. Save on the cost of insurance by getting fresh quotes before purchasing or renewing a policy. Insurance companies use various criteria for coming up with policy premiums, and each is different. That means that there is a wide variation in the cost of insurance policies between companies. Shop around; get at least three quotes before choosing an insurance company.

To find the best deals on your insurance, compare how much different insurance companies will charge you. You can find reviews and quotes online or at your local state insurance department. Once you settle for an insurance company, do not hesitate to switch over to another one, if the price increases. If you receive your homeowner's insurance from a company that also sells health or auto insurance, consider combining your policies. Many companies offer bundled discounts, so if you combine policies you could save a considerable amount. When you think about insurance, think hard about how much of your available income you want to spend on insurance versus investments. This is because, of course, each of us has a finite amount of money to spend on anything, so we have to make smart decisions about it. For example, if you are in good health and can save a lot on your insurance budget by buying low-cost term insurance, that will free up income you can use to invest in either long-term care insurance or actual income investments. If you own a small business, you must have the proper liability insurance coverage for your business. This is because you must always be in a situation where, if you are sued, you have the coverage you need to pay for your company's legal defense. You will also need to be covered so that the plaintiff's legal fees can be paid, in the event you do not win the case. If you do not have proper liability insurance, you can go out of business very quickly just trying to pay your legal fees. Many insurers offer reduced rates for taking out multiple lines of insurance with them. For instance, insuring two vehicles and having a homeowner's policy with the same company is cheaper (and easier to remember) than insuring each separately. Do check the total cost against other policies and avoid adding on extra insurance that you do not need just for the multiple line discount. New insurance companies may come calling all the time. But before you make the leap, be sure to scruitinize the fine print carefully. What looks like a good deal on the surface may be the real thing. However, there may be many small but important differences between your current policy and the one you are considering (premiums, deductibles, coverage limits, etc.) So be sure you know what that next boat looks like before you jump ship.

If you want to make sure you are getting the best deal on your insurance premiums, make sure that your credit score is as good. A negative credit score or mark on your credit report can put you into a different pricing structure and cost you money on a monthly or yearly basis. Save on all of your insurance policies with multiple policy discounts. If you have separate home, life, car and health insurance policies, it may be worth checking with each of your companies for quotes on your other policy types. Many insurance companies will offer a discount if you carry multiple policies with them. To save money, look for bundles offered by insurance companies. For a fixed rate, you can get a car insurance and a motorcycle insurance. A lot of insurance companies also offer different kinds of home insurances together. You should however make sure you are purchasing insurances that you really need. Sometimes, financial strategy involves choosing the right insurance policy. If you choose a policy with a low deductible, say even zero dollars, you will pay more upfront each month, but be completely protected in the case of an accident. You could roll the dice and have a large deductible and pay substantially less monthly, but run the risk of something happening and then owing a large deductible. When you choose insurance for your car, qualify your insurer first. Besides evaluating coverage, it is also in your best interest to look for reviews on their customer service, claim responsiveness and even rate increases. Knowing who you are dealing with ahead of time can help you set expectations with your insurer. When purchasing insurance, make sure you buy it over the internet. Most insurance companies offer discounts for those who purchase their coverage over the internet rather than in person or over the phone. Some offer discounts between 5-15%. It may not seem like a lot at first, but it adds up over time.22. Visit the location of your surgery

If you are having an outpatient surgery in the clinic where you normally see your doctor, ask to see the surgery areas before your surgery appointment. You will feel more comfortable if you are familiar with the hospital or surgery center where you will be having cosmetic surgery. Ask your surgeon about antibiotics. You will more than likely have to take antibiotics a few weeks before the surgery to reduce the risk of infections and other complications. If your surgeon is not planning on having you take antibiotics, you should get a second opinion from another plastic surgeon. If you are thinking about getting some cosmetic surgery done, you need to remember that all surgery comes with risks. It does not matter how minor the surgery is, there is always the risk of complications. So remember, to be prepared for the unexpected if, you are planning some cosmetic surgery. Ask about different options for the anesthesia. For major interventions, a general anesthesia is best, but you should know about the risks involved. You have the right to ask for a general or a local anesthesia but do more research so you can make an educated decision. Ask your surgeon to have a qualified nurse assists him or her for the anesthesia if necessary.

For any cosmetic surgery, make sure that you choose a reputable cosmetic surgeon, who has the experience to do your procedure. A great surgeon will take the time to sit down with you, and help you understand the risks involved prior to having the surgery. They will also be willing to show their credentials, and any other information that you ask for. Before you have a procedure done, make sure you thoroughly look into the said procedure. Many people are excited, and they rush into certain procedures. Their basic research fuels their desires. They forget to make sure that they respect the importance of such a decision, by not thoroughly research the opportunity. Investigate whether, or not the surgeon you are considering has been sued for malpractice. You can use online resources to find out whether, or not any claims have been made. Knowing their history makes it easier to make an educated decision about whether, or not you want someone to perform your surgery. You should be suspect of anyone with multiple malpractice suits. Surgery is very expensive and it makes doctors a lot of money, which is why you need to be extremely careful about where your money is going. Check your doctor's background and read some reviews. Do not get lured into using a surgeon just because they have a brochure that makes things look perfect. Those thinking about undergoing any type of cosmetic surgery procedure should take the time necessary to gather information regarding the recovery process. Get an estimate of how long the recuperation period may last. By making sure to understand the full scope of the procedure and its aftermath. Possibly you could avoid unexpected inconveniences, and schedule interruptions. Always make sure that you meet the surgeon who will be administering your procedure ahead of time. In many cases, the only people, you come in contact with are counselors and nurses. Do not settle with that: Insist that you would like to meet the surgeon who will be in charge. You should choose another surgeon if your request is not granted.

Are you scared to get plastic surgery because of what other people will say? If you are, then it is very important to sit down with yourself. (and maybe a trusted loved one) Write down all the reasons that you are thinking about doing this. You don't need to answer to others, but you will feel more confident in your decision. Consider having cosmetic surgery overseas. Cosmetic surgery in the United States can cost double, or triple the amount you would be charged in India. Doctors in many countries are just as well trained as U.S. doctors, sometimes more so. Research the clinic, and doctor you plan to use, either in the U.S. or overseas. Do not get cosmetic surgery from a surgeon whom you have not checked out. You want to make sure that your surgery goes well, and that the surgeon who is conducting the surgery on you is trustworthy. You can ask previous patients to figure out if the doctor is reliable or not. Cosmetic surgery is often very pricey. It also means some missed working days. For these two reasons, it is recommended to have a small savings set aside. Specifically for expenses associated with your procedure, and post-op. This will help you to remain focused on your recovery, and not on any side effects. Almost all cosmetic surgeons will have a book available for their previous jobs, even for intimate changes such as breast surgery. Be sure to ask to take a look at this book so you can see the level of success your doctor has experienced in the past. This also gives you a chance to make detailed decisions about your own changes. Before you see a doctor, decide what exactly you want done. Never go into a consultation without knowing precisely what you want done, because a doctor may try to convince you that you need another work done. Have a crystal clear picture in your head of what you expect, and share that with the physician during your consultation. Before undergoing any cosmetic surgery procedure, you will want to discuss the risks and potential complications with your surgeon. Cosmetic surgeries are often elective procedures, but that certainly does not mean they are without risk. It is very important to weigh the potential benefits of the surgery against the possible complications. Ask the doctor to show you pictures of past plastic surgeries he has performed. Hopefully, the doctor that you are considering will be able to show you some of his work. This will help you see if you want to choose him to do your plastic surgery, or not.23. Make sure you are eating REAL whole grains to help your body get the nutrients that it needs

Most whole grains that you see in the store have been processed to the point that they are not much better than a piece of white bread. Eating whole grains like oats, quinoa and brown rice will give you the vitamins, minerals and fiber you need to keep feeling your best. Increasing your social activities can improve your lifestyle as you get older. Being part of a group can help you to keep learning and experiencing new things. Join a seniors group, a craft class, or a cooking class. Keeping busy will give you no time to feel older! Learn how to live a full life while you can still get around and think about ways to live that same life once you are not so mobile. Very few people can get around when they get older the way that they did when they were young, but if you think about how you can make things happen while you are young enough to do them, you are sure to carry on once you cannot. Take the time to stretch each day. If you can retain your flexibility, you are sure to stay mobile and more independent for many more years. Many muscle and skeletal problems come from poor flexibility and if you continue to do stretches each day, you are sure to have far less problems. Keep your friendships alive, and the aging process will be one of enjoyment. By working at these friendships, you are providing yourself with fuel, which gives you energy and provides you with love. Remember, that you are never too old to begin new friendships. Your new friend could be sitting at the next table to you in the coffee shop. If you want a tasty way to reduce the risk of osteoporosis, try adding soy to your diet. Soy contains calcium and plant estrogens which help prevent the loss of bone density. You can use soy flour in your favorite recipes, snack on soy nuts, or use soy milk and cheeses. One of the hardest things to manage for the person who is aging and for those around him or her is dementia. If someone you love, has dementia be as patient as possible with them. Often, they don't know the severity of their own condition. To help your own spirits, take their dementia as a mercy, as it must be hard to die having all your memories intact.

Online casinos South Africa

When you get older, it is important to know who you are and what you like. When you focus on what you like, and keep things around you positive, you accent the good things you have going in your life, and will not allow any negative emotions or situations to bring you down. Sit down and write. This can be in a journal, blog, a letter or even writing a book or poem. Writing will exercise your brain because it makes you think. It is also a great way to express yourself and generate new ideas. These things will keep you feeling wonderful and alive. Even if your body is deteriorating, you do not have to let your spirit deteriorate as well. Keep growing as a person through reading books, sharing stories with loved ones or enjoying a good old movie now and then. Keep your youthful spirit alive as long as you live. Osteoporosis is an unwelcome part of aging. It is the loss of bone density. There are many ways you can prevent or at least slow this down. One important tip is to limit or eliminate caffeine consumption. Caffeine causes the body to excrete calcium, the exact opposite of the effect you want! When aging, there is nothing more important than your personal health. If you feel good, consider what you have been doing and find ways to continue the momentum. If you feel mediocre, look for ways you can personally improve your health. If you feel sick, seek help and do so right away. Take the time to get to know yourself. Many people do not really know what it is that they enjoy in life. If you take the time to try new things, you may find that you have been missing out on some really wonderful things that this life has to offer you. Whiten your teeth to take some serious years off of your age. Years of drinking coffee and wine and smoking can do a serious number of the appearance of our teeth. Shave off some years by having your teeth professionally whitened. The difference it makes will astound you. A lot of woman will do anything to prevent the signs of aging from showing. There are several products on the market these days to help. They are marketed literally as anti-aging creams. If you want a fresher look and a younger look then finding the right anti aging cream for you is a good idea.

Aging shouldn't be a time to sit around and grow old! This is your time to enjoy life and experience new things! Do something you always wanted to do. Take a cruise, go to Vegas, write a book! Even a new pet can bring new joy and be a positive learning experience! Go for regular preventive health check-ups with your local physician. As you get older, your body is more susceptible to disease and injury. By having regular check-ups, you could detect and treat small health problems before they turn into bigger problems. It is also recommended that you attend dental and eyes check-ups as well. Progress feels good for everyone. If you find things to accomplish every day, you are going to feel great when you accomplish them. Find problems to solve. This could be helping someone who needs the help or just completing a simple jigsaw puzzle. The accomplishment will feel great, either way. Keep your fruit intake high. Fruits are a great source of antioxidants, which help inhibit the aging process of our cells. They are also a great source of other vitamins that provide a host of benefits to our aging bodies. Use fruit as your desert instead of sugar filled treats as an easy way of getting them in your diet.24. You should read books about cancer survivors when you are coping with cancer because...

it may help to give you inspiration. Reading inspirational books about survivors is a great way to give yourself the mental boost that is needed when you are feeling worried, stressed or depressed about your cancer. If you have a friend or loved one suffering from cancer, there are many ways to show your love and support. One way is to accompany the person to doctor appointments and chemotherapy or radiation treatments. Cancer can be a lonely disease, and having a supportive partner can do wonders to lift the spirits of the one fighting it. Aside from talking to your close friends, family members, and your doctor, you should also try to talk to other cancer patients. Those who have had first hand experience with cancer will know better than anyone else what you are going through and they can offer support and share experiences to help you through. Anyone over the age of 50 should be receiving at least an annual screening for types of cancer like colon cancer. This is around the time that most people will get colon cancer, so it is very important that you work to catch this in time. Over 90 percent of all people diagnosed with colon cancer are over the age of 50. One of the best ways to avoid getting cancer is to avoid doing things which may cause cancer. Two of the biggest offenders when it comes to causing cancer are smoking and tanning beds. Staying away from these two things gives you a much better chance at being cancer free.

Don't change your life drastically. It may be better if you try to maintain your lifestyle as it was while introducing necessary modifications. A big change can increase your stress level and confuse the people around you. Take every day at a time and make changes to your life as is needed. You can significantly reduce your risk of cancer with a healthy diet full of antioxidants, which help protect cells from damage that can lead to cancerous changes. Eat a diet rich in green, leafy vegetables, tomatoes, broccoli and blueberries as well as hundreds of other antioxidant-rich foods. Immediately after your cancer diagnosis, begin investigating insurance options. Look into whether or not your state gives assistance to people suffering from cancer. You may also want to research The Family and Medical Leave Act and the Americans With Disabilities Act; it is important to make sure you are covered during this time. If you are not feeling well you should not get behind the wheel of a car when you are going through cancer treatment. Many people who are battling cancer feel weaker than they normally would and easily fall asleep. You would not want to risk your life by falling asleep behind the wheel. Cancer is a word that most people dread hearing all their lives. Many don't even get regular check-ups for fear of this word. But by taking advantage of the latest cancer screening tests, such as mammography and colonoscopy, you will give yourself the best odds of never having to hear the dreaded "C" word! Make sure you take advantage of today's technology by going digital when you receive a mammogram. Digital scans are able to do an all-around better job of catching any tumors in time, whereas older machines are pretty much antiquated at this point and will not always catch them in time.

If you have cancer or if someone you love has the disease, one of the first things you should do is work to deal with your own feelings on the matter. Do not allow for any negative feelings to bleed over into someone else's life. Face those fears head on and work on keeping those emotions at bay. Ask your doctor plenty of questions. If you have just received a cancer diagnosis, make sure to get as much basic information as you can. Find out the type, if it can be treated, what the treatment would be, and if the cancer is spreading. The more you know the better chance you will have. Expressing your love for someone with cancer doesn't always have to be done vocally. You can simply be there for a person physically to assist them and to show your moral support. Some types of cancer are incredibly rough, and the patient might not be able to care for him or herself. Make sure you're there for them. If you have figured out your family's medical history as it pertains to cancer, you should talk to the professionals about what you can do going forward. Cancer specialists will know exactly what steps you can take to make sure that the disease is caught in time so that you can lead a normal, healthy life. Recognize intellectually that your physical appearance will probably change after a cancer diagnosis. If you go into treatment anticipating that you will eventually look different, you will have a much better attitude when those changes actually take place. Talk to your doctor about what to expect as you prepare to begin your journey. Here is one of the most important tips for cancer prevention in existence. Avoid BPA at all costs. BPA, also known as Bisphenol A, is a synthetic estrogen. It is found in hard plastics such as those that are used for water bottles and the interior of canned foods. BPA has been linked to cancer in many cases. In order to avoid BPA, use products that do not contain it. Seek out other people who have been diagnosed with cancer. They understand your situation and many of the feelings that you are having. While your friends and family members are wonderful, it may be difficult to talk to them about certain aspects of your treatment. There are a variety of local support groups and forums that you can find online. One of the most important tips to remember after being diagnosed with cancer is to maintain a healthy life style. Maintaining a healthy lifestyle will give you more energy, which you will need during the treatment process. A healthy lifestyle consists of eating healthy foods and doing regular exercise.25. The phrase "use it or lose it" definitely applies to your memory

Make time to engage in activities that require you to recall information, such as crossword puzzles, learning a new skill or reading. Teaching someone else is also a good way to make active use of your memory and prevent it from becoming rusty. To remember things like turning off the water, place some object that will remind you in a place where you are likely to trip over it! If you have left the sprinklers on for half an hour while you go inside to eat, put your garden gloves in the kitchen sink or some other unlikely place. This will remind you to turn off the water! In order to improve your memory, be sure that you exercise on a regular basis. It is proven that exercise makes a person more alert, which in turn, helps you to absorb and keep information in the mind. Also, when your mind is alert, it is easier for it to take mental pictures. Participate in regular exercise. Exercise increases oxygen to the brain and can be helpful to your memory. It also gets blood flowing to your brain more. It can also help prevent diseases that can lead to memory loss in the future. An active body leads to an active mind. If there is a lot of information that you have to learn and remember, it is helpful to study the information at several different locations. The reason for this is to dissociate the information with a specific location, and make it a more basic part of you. In other words, learning the material in different places encourages it to become a part of your long term memory. When trying to memorize new information, take the time and effort to think about how this unfamiliar material relates to something that you already know and understand. By finding a relationship between new concepts and previously learned material, you will increase the likelihood of committing the new information to memory. Give your full attention and focus on what you are trying to remember. Try to study in a place that is quiet and calm for the best memory retention. Try to actively recall information in order to move it from your short term memory to your long term memory.

Keep your social life active. It is proven that those with an active social life have a better memory. Talk to your friends and family, either in person or over the phone, because it will stimulate your brain. Having an active social life will slow your memory from fading. Mnemonic devices can be a great way to help you memorize information. Mnemonics are simply a way to remember facts by associating them with some familiar image or word. For example, each element of a list could be associated with a flower that starts with the same letter, or you could turn the list into a memorable rhyme. To improve your memory, get rid of negative or unpleasant thoughts. It is scientifically proven that people who have negative thoughts or are suffering from extreme amounts of stress tend to have less of a memory than those who are not stressed out. Talk to your doctor about techniques to relieve stress. In order to have a better memory, you will want to have different interests, and try new things. This will keep your mind sharp and open for new memories. In addition, these new neurons will connect to existing neurons, which will then give you a new approach as to how to look at something. To successfully remember information, you need to give it your complete and undivided attention. For information to move out of your short-term memory and into your long-term memory, you need to be carefully attending to it. Be sure that you read and study in a quiet place without any other distractions. To help improve your memory and overall brain function, try to eat a healthy diet. Studies have shown that eating certain foods can help improve a person's memory. Spinach and many fruits, including blueberries, help memory function. Omega-3 fatty acids is also beneficial when trying to improve memory. Make sure that your diet has good sources of Omega-3 fatty acids. Most commonly found in fish, these fatty acids do a superb job of keeping your brain on its toes. Numerous studies have shown a positive benefit to the brain when the diet contains omega-3's. Try adding pink salmon, walnuts and flax seed, so you can get this essential fat.

If you have a hard time remembering to do important things, you may want to leave yourself a voice message. Looking at your phone and seeing that you have a message will help to remind you that you have something important thing to do. Text messaging is another convenient reminder technique. When trying to remember any type of information the key is repetition. The more something is repeated in your mind the more likely you are to keep it in your long term memory. For example, if you meet someone new, repeat their name in your head at least three times while looking at them. Stop telling yourself you have a weak memory. When you say these things you begin to plant the thought in your mind and it becomes a reality. Remind yourself constantly that you have a great memory and you can remember anything as long as you put your mind to the task. You will see an improvement in your recall ability. If you are having memory problems, try taking fish oil. Recent studies have shown a link between problems with concentration and memory and a deficiency in Omega-3 fatty acids. One of the best Omega-3 sources is fish oil. You can either take the oil in the liquid form by the spoonful, or opt for fish oil pills instead. One thing that has been proven to help maintain your memory and brain function over time, is socialization. Having a strong social group and lots of interaction and conversation with family and friends will help to keep your memory flowing freely both now and as you age too.